3GSM_Phần mềm BlastMetrix UAV thiết kế nổ mìn 3D

Model: BlastMetrix UAV

Hãng sản xuất: 3GSM – Áo

Ứng dụng: Phần mềm thiết kế nổ mìn 3D với mô hình 3D được thu thập từ giải pháp quét UAV