3GSM_Phần mềm ShapeMetrix UAV lập mô hình 3D từ khảo sát UAV

Model: ShapeMetrix UAV

Hãng sản xuất: 3GSM – Áo

Ứng dụng: Phần mềm xây dựng mô hình 3D chính xác từ ảnh khảo sát UAV cho phép xây dựng bản đồ địa chất, các phép đo hình học, thể tích, …