CMT-SR1000N_Thiết bị đo resistance & sheet resistance cho màng mỏng, LCD, ITO, Solar cell, mẫu pin nhiên liệu

Model: CMT – SR1000N

Hãng sản xuất: AIT – Hàn Quốc

Ứng dụng: Thiết bị đo resistance & sheet resistance cho màng mỏng, LCD, ITO, Solar cell, mẫu pin nhiên liệu