CMT-SR2000N/SR2000N-PV_Thiết bị đo resistance & sheet resistance cho màng mỏng sillicon

Model: CMT – SR1000N

Hãng sản xuất: AIT – Hàn Quốc

Ứng dụng: Thiết bị đo resistance & sheet resistance cho màng mỏng sillicon (200mm wafer/solar cell)