CMT-SR3000Series_Thiết bị đo resistance & sheet resistance cho mẫu hình chữ nhật như LCD, ITO, Kính, …

Model: CMT – SR3000

Hãng sản xuất: AIT – Hàn Quốc

Ứng dụng: Thiết bị đo resistance & sheet resistance cho các tấm mẫu hình chữ nhật như LCD, ITO, kính, tấm film, …