CMT-SR5000_Thiết bị đo resistance & sheet resistance độ chính xác cao cho tấm màng mỏng sillicon và solar cell

Model: CMT – SR5000

Hãng sản xuất: AIT – Hàn Quốc

Ứng dụng: Thiết bị đo resistance & sheet resistance độ chính xác cao cho các tấm sillicon wafer, solar cell.