Ditect_D-Matrix/DMV_Mô đun phần mềm đo biến

Model: D-Matrix/DMV

Hãng sản xuất: Ditect – Nhật bản

Ứng dụng: mô đun phần mềm tùy chọn của phần mềm DIPP-Motion V dùng đo biến dạng không tiếp xúc & mô phỏng biến dạng không tiếp xúc.

Các ứng dụng phù hợp: Máy móc, Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật dân dụng, Kiểm tra bộ phận / thành phần, Biến dạng mẫu, Kiểm tra độ bền kéo, Kiểm tra độ nén, Kiểm tra độ rung, Kiểm tra áp suất