Ditect_DIPP-Mcro II_Phần mềm phát hiện, phân loại và xác định kích thước hạt

Model: DIPP-Macro II

Hãng sản xuất: Ditect – Nhật bản

Ứng dụng: Phần mềm Phân tích Hình ảnh giúp dễ dàng phát hiện, phân loại và báo cáo dữ liệu hạt.