Ditect_Phần mềm phân tích hạt [DIPP-Mcro II]

Model: DIPP-Macro II

Hãng sản xuất: Ditect – Nhật bản

Ứng dụng: Phần mềm Phân tích Hình ảnh giúp dễ dàng phát hiện, phân loại và báo cáo dữ liệu hạt.