Ditect_PIV Flownizer_Phần mềm phân tích dòng chảy 2D/3D

Model: 2D/3D Flownizer software

Hãng sản xuất: Ditect – Nhật bản

Ứng dụng: được sử dụng trong một dải rộng các ứng dụng

 • Thí nghiệm hầm gió, dòng không khí: dòng chảy xung quanh các cấu trúc, thùng xe, cánh quạt,…
 • Thí nghiệm bể nước và kênh nước:
  Dòng chảy xung quanh các công trình nước, tàu thuyền, chân vịt;
  Thí nghiệm dòng chảy và thủy văn.
 • Y khoa: Kính hiển vi / Micro PIV
  Dòng máu hoặc sự di chuyển của vi sinh vật.
  Sỏi nhỏ.