Ditect_ViewTracker3

Model: ViewTracker3

Hãng sản xuất: Ditect – Nhật bản

Ứng dụng: Hệ thống theo dõi mắt ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như công thái học, tâm lý học, thiết kế, tiếp thị, địa điểm sản xuất và kế thừa kỹ năng.