GHFM-02_Thiết bị di động đo độ dẫn nhiệt của chất rắn, kim loại, polyme

Model: GHFM-02

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Thiết bị di động đo độ dẫn nhiệt/ cách nhiệt của kim loại, polyme, composit theo tiêu chuẩn ASTM E1530-19