Hãng Thermtest (Canada) giới thiệu dòng sản phẩm mới SSTR-F đo độ dẫn nhiệt của màng mỏng và lớp phủ

Dựa trên sự phát triển của công nghệ sơi quang và công nghệ laser, hãng Thermtest đã phát triển và giới thiệu thiết bị Steady-State ThermoReflectance Fiberoptics (SSTR-F) đo độ dẫn nhiệt của màng mỏng và lớp phủ với nhiều tính năng ưu việt:

  • Vật liệu đo: chất rắn & chất lỏng
  • Dải đo độ dẫn nhiệt: 0.05 – 2,500.00 W/m*K
  • Hướng đo: xuyên qua chiều dày và trong mặt phẳng
  • Kích thước điểm: tới 100 micron
  • Độ dày màng mỏng: >5nm (với tùy chọn FDTR)
  • Dải nhiệt độ: 80K – 600K
  • Độ chính xác: 5%
  • Độ lặp lại: 2%

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo theo link giới thiệu thiết bị: https://slstech.com.vn/sstr-f_he-thong-do-do-dan-nhiet-su-dung-cong-nghe-soi-quang-va-laser-cho-mang-mong-va-lop-phu/