HFM-100_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt theo nguyên lý HFM

Model: HFM-100

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Đo độ nhiệt/cách nhiệt của vật liệu xây dựng, vật liệu cách nhiệt, bao bì, … theo nguyên lý HFM