James Fisher_SCXT3000_Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi

Model: SCXT3000

Hãng sản xuất: James Fisher & Sons Plc (Testconsult) – Anh Quốc

Ứng dụng: đánh giá chất lượng thi công cọc khoan nhồi, tường vây, kết cấu bê tông lớn