LIM_DIL38-Đầu đo độ dẫn điện kép

Model: DIL38

Hãng sản xuất: LIM LOGGING SA – Pháp

Xuất xứ: Luxembourg

Ứng dụng: đầu đo đo độ dẫn điện trong giếng khoan