LIM_ELG46-Đầu đo điện trơ suất trong lỗ khoan

Model: ELG46

Hãng sản xuất: LIM LOGGING SA – Pháp

Xuất xứ: Luxembourg

Ứng dụng: đầu đo điện trở suất trong giếng khoan