LIM_eMindLogger_Bộ thu thập dữ liệu carota giếng khoan

Model: eMindLogger

Hãng sản xuất: LIM LOGGING SA – Pháp

Xuất xứ: Luxembourg

Ứng dụng: Bộ thu thập dữ liệu carota lỗ khoan