LIM_GEO LOG 4: Phần mềm xử lý dữ liệu địa kỹ thuật và karota dựa trên công nghệ đám mây

Model: GEO LOG 4

Hãng sản xuất: LIM LOGGING SA (Pháp)

Xuất xứ: Luxembourg

Ứng dụng: Phần mềm xử lý dữ liệu địa kỹ thuật và karota dựa trên công nghệ đám mây