LIM_BDV42_Đầu đo độ lệch & phương vị giếng khoan

Model: BDV42 

Hãng sản xuất: LIM LOGGING SA – Pháp

Xuất xứ: Luxembourg

Ứng dụng: đầu đo xác định độ lệch và phương vị liên tục của giếng khoan