MARMOT_Hệ thống giám sát chấn động cho nhà máy điện hạt nhân, kho khí hóa lỏng, nhà máy lọc dầu, …

Model: Marmot system

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: đo chấn động trong các nhà máy điện hạt nhân, kho chứa khí hóa lỏng, kho chứa vật liệu hạt nhân, nhà máy lọc dầu