MP-2_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt của chất lỏng, chất rắn, bột và bột nhão

Model: MP-2

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng:

  • Đo độ dẫn nhiệt/cách nhiệt của chất lỏng, chất rắn, bột và bột nhão
  • MP-2 với khả năng tiên tiến cho phép tích hợp với nhiều loại đầu dò đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau