MP-V_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt, nhiệt dung riêng của chất rắn, chất lỏng, hồ & bột mịn

Model: MP-V

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Nền tảng đo lường linh hoạt với các phương pháp chính xác về độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt, nhiệt dung riêng và độ thóat nhiệt của chất rắn, chất lỏng, bột nhão và bột sử dụng với các loại đầu đo TPS, THW, MTPS (tùy chọn) và TLS (tùy chọn).