MR3000DMS_Thiết bị quan trắc động đất cho đập lớn

Model: MR3000DMS

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: thiết bị chuyên dụng giám sát “động đất” cho đập lớn. Tự động phát hiện động đất và quan trắc kết cấu đảm bảo tính toàn vẹn của đập.