MR3000SB_Thiết bị quan trắc chuyển động mạnh và chấn động trọng tòa nhà & công trình

Model: MR3000SB

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: xây dựng hệ thống giám sát hoàn chỉnh chuyển động mạnh “strong motion” và chấn động trong tòa nhà cao tầng và công trình xây dựng lớn.