MR3003SB_Thiết bị quan trắc chuyển động mạnh và chấn động trọng tòa nhà & công trình

Model: MR3003SB

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: MR3003SB là một hệ thống giám sát động đất chuyên dụng cho các cấu trúc và tòa nhà.