MR3003BLA_Thiết bị giám sát ảnh hưởng nổ mìn

Model: MR3003BLA

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: đo chấn động 3 phương (x,y,z) và áp lực sóng không khí gây ra bởi vụ nổ trong thời gian dài (thiết lập các trạm giám sát ảnh hưởng nổ mìn) hoặc đo di dộng (đo cho từng vụ nổ)