MR3003TR_Thiết bị giám sát rung động gây ra bởi đường sắt và giao thông

Model: MR3003TR

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: thiết bị MR3003TR được thiết kế chuyên dụng để phát hiện và giám sát chấn động gây ra bởi đường sắt và giao thông vận tải nặng