Niryo Ned2_Băng tải

Model: Conveyor Belt

Hãng sản xuất: NIRYO – Pháp

Ứng dụng: Băng chuyền cho cánh tay rô bốt Ned