Niryo Ned2_Bộ thị giác rô bốt

Model: Vision set

Hãng sản xuất: NIRYO – Pháp

Ứng dụng: Bộ thị giác máy cho cánh tay rô bốt Ned