Niryo Ned2_Các loại tay kẹp

Model: các loại hàm kẹp cho Ned2

Hãng sản xuất: NIRYO – Pháp

Ứng dụng: gắn vào cobot Ned2 để kẹp và nhấc các loại đồ vật khác nhau