Niryo Ned2_Cánh tay rô bốt tương tác cho giáo dục và nghiên cứu khoa học

Model: Ned2

Hãng sản xuất: NIRYO – Pháp

Ứng dụng: cánh tay rô bốt cộng tác 6 trục cho nghiên cứu và giáo dục