NIRYO Ned_Cánh tay rô bốt cho giáo dục và nghiên cứu

Model: Ned

Hãng sản xuất: NIRYO – Pháp

Ứng dụng: cánh tay rô bốt 6 trục cho nghiên cứu và giáo dục