Niryo_Các phương pháp điều khiển Cobot Ned/Ned2

Ned/Ned2 là đối tác hoàn hảo cho phép bạn học robot, các ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng như các cách sử dụng khác nhau mà bạn có thể tạo ra từ một cobot trong khuôn khổ nền công nghiệp 4.0.
Vì rô bốt dựa trên công nghệ mã nguồn mở, bạn có thể điều khiển nó theo cách bạn muốn, tự lập trình nó, làm cho nó phù hợp với tất cả các dự án và ý tưởng của bạn.
Điều khiển Ned/Ned2 bằng cần điều khiển hoặc bàn phím
Để điều khiển Ned/Ned2 bằng bàn phím, chúng tôi sử dụng Pynput, tính năng này lấy các phím đã nhấn trên bàn phím của bạn và khởi chạy các hành động.
Điều khiển Ned/Ned2 bằng bộ điều khiển Leap Motion
Điều khiển Ned/Ned2 bằng tay của bạn nhờ PyNiryo/PyNiryo2, gói Python của Niryo, cũng như bộ điều khiển Leap Motion, là một mô-đun theo dõi bàn tay quang học.
API chuyển vị trí tương đối của bàn tay sang vị trí của điểm cuối cơ cấu chấp hành của Ned/Ned2. Ned/Ned2 tái tạo các chuyển động chính xác trong thời gian thực, nhờ vào các lệnh gọi đến hàm jog_pose.
GIF robots Leapmotion to control ned by niryo
Điều khiển Ned bằng bảng Adruino
Bảng Arduino cho phép bạn điều khiển một hoặc nhiều Ned/Ned2 và do đó, thực hiện các quy trình robot tạo mẫu cho dây chuyền sản xuất công nghiệp của bạn.
Điều khiển Ned/Ned2 với chuột máy tính
Điều khiển Ned/Ned2 với chuột máy tính của bạn, trong mô phỏng hoặc thực tế, nhờ vào gói Python của Niryo “PyNiryo/PyNiryo2” và giao diện đồ họa được phát triển bằng PyGames.
Giống như ứng dụng Leap Motion, chương trình sẽ chuyển đổi vị trí chuột và biến nó thành một vị trí tương ứng với vị trí của điểm cuối cơ cấu chấp hành trong hệ tọa độ rô bốt. Chương trình thực hiện các lệnh gọi đến hàm jog_pose để liên tục nhận được vị trí của con trỏ.
GIF_Controle-a-la-souris de robot ned2 niryo
Điều khiển Ned/Ned2 qua Matlab (cũng làm việc trong mô phỏng)
Bạn cũng có thể làm việc trên Matlab với Ned/Ned2.
Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng MATLABROS Toolbox với mô hình 3D của Ned để tương tác với nó, trong mô phỏng. Bây giờ bạn sẽ có thể làm việc trên các ứng dụng robot với NedMATLAB. Một ví dụ về điều đó có thể là làm việc trên Chuyển động tiến về phía trước và lùi lại của Ned/Ned2.
Cho phép giao tiếp trực tiếp giữa MatlabNed/Ned2 thực tế qua Matlab Ros Toolbox. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các chủ đề, thông điệp và dịch vụ khác nhau của Ned/Ned2. Do đó, bạn có thể ra lệnh cho Ned trực tiếp từ MATLAB.
Điều khiển Ned/Ned2 bằng một Ned/Ned2 khác trong chế độ học tập
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn sử dụng Ned của mình ở chế độ học tập để điều khiển các rô bốt khác? Làm cho một hoặc một số robot bắt chước Ned mà bạn điều khiển?
Robot lãnh đạo lắng nghe liên tục các giá trị khớp của nó và gửi chúng đến robot theo dõi, robot này sẽ lắng nghe các giá trị do người dẫn đầu gửi và tái tạo các giá trị.
GIF_Multirobot_Learning_mode to control niryo cobots
Nguồn: https://service.niryo.com/en/blog/ways-to-control-ned