Profound_PDA/DLT_Thiết bị phân tích động cọc_Phương pháp biến dạng lớn

Model: PDA/DLT

Hãng sản xuất: Profound – Hà Lan

Ứng dụng: 

  • Xác định sức chịu tải của cọc 
  • Kiểm tra độ nguyên dạng của cọc
  • Kiểm tra năng lượng búa
  • Kiểm tra ứng suất đóng cọc