Profound_SIT Series_Thiết bị kiểm tra độ nguyên dạng của cọc_Phương pháp thử động biến dạng nhỏ

Model: SIT Series (SIT/SIT+/SIT Pro)

Hãng sản xuất: Profound – Hà Lan

Ứng dụng: 

  • Xác định độ nguyên dạng của cọc bằng phương pháp thử động biến dạng nhỏ
  • Xác định chiều sâu cọc và biên dạng cọc