Profound_Wave Hammer_Búa chuyên dụng cho thí nghiệm PIT khi kiểm tra cọc bê tông đường kính lớn

Model: WAVE HAMMER

Hãng sản xuất: Profound – Hà Lan

Ứng dụng: búa đặc biệt cho các thử nghiệm xác định độ nguyên dạng của cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ (thí nghiệm PIT) với các cọc bê tông đường kính lớn