Profound_Woodpecker_Thiết bị kiểm tra độ đồng nhất của gỗ

Model: WOODPECKER-series

Hãng sản xuất: Profound – Hà Lan

Ứng dụng: đánh giá độ nguyên dạng của cọc, cầu, sàn, … làm bằng gỗ; phân loại cây gỗ trong trồng rừng.