Roboception_rc visard 160 color_Camera chiều sâu 3D màu

Model: rc visard 160 color

Hãng sản xuất: Roboception – Đức

Ứng dụng:

  • Tích hợp lên robot cho phép robot tạo và xử lý dữ liệu liên quan tới thời gian và vị trí trong thời gian thực.
  • Camera rc_visard 160 color phù hợp cho cả ứng dụng di động và gắn tĩnh trên rô-bốt khi cần phân biệt màu sắc.