Roboception_rc visard 160 monochrome_Camera chiều sâu 3D đen trắng

Model: rc visard 160 monochrome

Hãng sản xuất: Roboception – Đức

Ứng dụng:

  • Tích hợp lên robot cho phép robot tạo và xử lý dữ liệu liên quan tới thời gian và vị trí trong thời gian thực.
  • Camera rc_visard 160 monochrome phù hợp cho cả ứng dụng di động và gắn tĩnh trên rô-bốt trong môi trường làm việc ánh sáng yếu và khoảng cách là lớn hơn 50cm