Roboception_rc_randomdot

Model: rc_randomdot

Hãng sản xuất: Roboception – Đức

Ứng dụng: RC_randomdot là một máy chiếu được thiết kế đặc biệt có thể được sử dụng như một cải tiến cho rc_visard khi cần có nhận thức về các cảnh đặc biệt khó với ít hoặc không có kết cấu tự nhiên.

  • Máy chiếu LED trắng tùy chỉnh chiếu mẫu chấm ngẫu nhiên
  • Tăng cường đo độ sâu khi kết cấu cảnh thấp
  • Có thể được gắn trên cảnh hoặc trực tiếp trên cảm biến
  • Thích hợp để sử dụng với bất kỳ rc_visard nào (đơn sắc và màu)