rst instrument_Phần mềm RST Inclisnalysis

Model: RST Inclinalysis Software

Hãng sản xuất: rst instrument (Canada)

Ứng dụng: Phần mềm RST Inclinalysis™ là người bạn đồng hành mạnh mẽ với hệ thống RST MEMS Digital Inclinometer và Hệ thống RST MEMS Horizontal Inclinometer. Phần mềm Inclinalysis cho phép người dùng giảm nhanh chóng và hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu máy đo độ nghiêng thành nhiều định dạng phù hợp để phân tích và trình bày.