rst instrument_Thiết bị đo chuyển vị ngang MEMS Inclinometer

Model: Digital MEMS Inclinometer

Hãng sản xuất: rst instrument (Canada)

Ứng dụng: Hệ thống đo chuyển vị ngang thường được ứng dụng cho: 

  • Đập
  • Hồ chứa
  • Ứng dụng địa kỹ thuật
  • Ứng dụng kết cấu
  • Mỏ hầm lò
  • Mỏ lộ thiên