S.L.S Tech kết hợp cũng hãng Ditect (Nhật Bản) giới thiệu và demo giải pháp camera tốc độ cao cùng phần mềm phân tích tới các trường đại học tại Hà Nội

Trong hai ngày từ 22 -23/11/2022, S.L.S Tech kết hợp cùng chuyên gia hãng Ditect (Nhật Bản) tới thăm và giới thiệu, demo giải pháp camera tốc độ cao cùng phần mềm phân tích tại các trường đại học ở Hà Nội.

Tại mỗi trường, chuyên gia hãng Ditect đã thực hiện đo đạc thực tế và phân tích kết quả với các thí nghiệm được đề xuất. Các thầy/cô rất hài lòng với kết quả của buổi làm việc và cơ hội được tiếp cận với một giải pháp công nghệ cao còn tương đối mới ở Việt Nam. 

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến công tác của hãng Ditect tại Việt Nam: