THIẾT BỊ KIỂM TRA CỌC

PDA/DLT_Thiết bị phân tích động cọc_Phươ...

SIT Series_Thiết bị kiểm tra độ nguyên d...

Wave Hammer_Búa chuyên dụng cho thí nghi...

Woodpecker_Thiết bị kiểm tra độ đồng nhấ...

BGCMap_Thiết bị đánh giá tình trạng ăn m...

PARAS_Thiết bị đánh giá độ đồng nhất, ch...

SCXT3000_Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi...

THIẾT BỊ ĐO CHẤN ĐỘNG

MARMOT_Hệ thống giám sát chấn động cho n...

Syscom Cloud Software (SCS)_Phần mềm quả...

EAWLight_Phần mềm xem dữ liệu chấn động...

MR3000SB_Thiết bị quan trắc chuyển động ...

MR3000TR_Thiết bị giám sát chấn động gây...

MR3000DMS_Thiết bị quan trắc động đất ch...

MR3000BLA in Aluminum case_Thiết bị giám...

MR3000BLA Portable unit_Thiết bị giám sá...

MR3000C – Thiết bị đo chấn động & chuyển...

THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT CỦA VẬT LIỆU

Mẫu chuẩn cho thiết bị đo hệ số dẫn nhiệ...

Tcube Edge_Máy làm mát tuần hoàn Solid S...

TGA-1000/1500_Thiết bị phân tích nhiệt t...

DSC-L600_Thiết bị phân tích nhiệt lượng ...

HFM-100_Thiết bị đo hệ số truyền nhiệt c...

TPS-EFF_Thiết bị đo hệ số thoát nhiệt củ...

THW-L2_Thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt của c...

GHFM-02_Thiết bị di động đo hệ số truyền...

TLS-100_Thiết bị đo hệ số truyền nhiệt/c...

thiết bị đo rung, ồn

doseBadge_Thiết bị đo liều tiếng ồn nghề...

Invictus_Hệ thống quan trắc tiếng ồn chu...

Optimus Green_ Thiết bị đo mức độ âm cho...

Optimus Red_Thiết bị đo mức độ âm và đo ...

Optimus Yeallow_Thiết bị đo mức độ âm SP...

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT

Giải pháp bộ thu thập dữ liệu datalogger...

CMS V500_Thiết bị quét laser lập bản đồ ...

Polaris_Thiết bị quét laser lập bản đồ 3...

GDSTTA_Thiết bị thí nghiệm 3 trục động c...

ELDYN_Thiết bị thí nghiệm 3 trục động ch...

GDSTAS_Thiết bị thí nghiệm 3 trục tĩnh c...

THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ

Pulse Ekko_Thiết bị georadar cho ứng dụn...

LMX200_Thiết bị georadar dò tìm và bản đ...

THIẾT BỊ ĐO ĐẠC, KHẢO SÁT KHÁC

CMT-SR5000_Thiết bị đo resistance & shee...

CMT-SR3000Series_Thiết bị đo resistance ...

CMT-SR2000N/SR2000N-PV_Thiết bị đo resis...

CMT-SR1000N_Thiết bị đo resistance & she...