Phần mềm thiết kế & đánh giá nổ mìn O-Pitblast

Hãng sản xuất: O-Pitblast, LDA – Bồ Đào Nha

Ứng dụng: Phần mềm thiết kế, đánh giá, quản lý dự án nổ mìn chuyên nghiệp