Sensors & Software_LMX200_Hệ thống Georadar/GPR dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm

Model: LMX200 ENHANCE

Hãng sản xuất: Sensors & Software (Canada)

Ứng dụng: dò tìm & bản đồ hóa công trình ngầm, phát hiện dị thường như hố sụt, vị trí vỡ đường ống nước, …