Sensors & Software_Noggin System_Hệ thống Georadar/GPR tiên tiến, đa ứng dụng, thế hệ mới

Model: Noggin System

Hãng sản xuất: Sensors & Software – Canada

Ứng dụng:

  • Hệ thống Noggin có bốn tần số trung tâm  và năm cấu hình tiêu chuẩn, cho phép thu thập dữ liệu trong nhiều môi trường và đáp ứng tốt nhiều ứng dụng.
  • Hệ thống Noggin mở rộng độ sâu và độ phân giải cần thiết cho các cuộc điều tra dưới bề mặt.