Syscom Cloud Software (SCS)_Phần mềm quản lý và phân tích kết quả dự án giám sát chấn động

Model: Syscom Cloud Software

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: giải pháp phần mềm Icloud hoàn hảo giúp thu thập, quản lý, mô phỏng và báo cáo dữ liệu chấn động từ bất kỳ thiết bị MR3000. Cung cấp khả năng truy cập dữ liệu chấn động của bất kỳ thiết bị trong dự án, từ bất kỳ nơi nào thông qua kết nối internet và modul 4G/3G tích hợp trên thiết bị.