Tcube Edge_Máy làm mát tuần hoàn Solid State

Model: TCube Edge

Hãng sản xuất: Solid state – Hoa Kỳ

Ứng dụng: làm mát tuần hoàn cho các thiết bị thí nghiệm trong phòng thí nghiệm