THW-L2_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt của chất lỏng, bột nhão

Model: THW-L2

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Đo độ dẫn nhiệt của chất lỏng, bột nhão đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D7896-14